News ID: 47931
Publish Date: 22 May 2016 - 22:38
با کشته شدن رهبر طالبان و رادیکال تر شدن الگوی عمل آنها، پیوند عملی بدنه آن با داعش و القاعده در افغانستان قوی تر خواهد شد.
به گزارش مشرق ، مهدی محمدی کارشناس مسائلی سیاسی در خصوص کشته شدن فرمانده طالبان در افغانستان در کانال تلگرامی خود نوشت:

کشته شدن ملامحمد اختر منصور رهبر ظالبان در افغانستان، که امریکا ادعا می کند در اثر یک بمباران هوایی رخ داده، حداقل به 3 روش، به قوت گرفتن داعش در «منطقه شرقی» کمک خواهد کرد.

1.  این امر، فرآیند رادیکال شدن بدنه طالبان و پیوستن آنها به داعش را تشدید می کند.

2.  با کاسته شدن از مرکزیت افغانستان برای طالبان، آن دسته از طالبان که نمی خواهند در افغاستان به داعش بپیوندند، برای الحاق به القاعده از افغانستان خارج خواهند شد. یمن احتمالا مهم ترین مقصد آنهاست. برخی از آنها به مرزهای شمالی افغانستان، بویژه مرز با تاجیکستان، ازبکستان و بخصوص ترکمنستان خواهند رفت. این امر، سرچشمه تهدیدهای بزرگی در آینده نزدیک خواهد بود.

3.  علاوه بر اینها، با رادیکال تر شدن الگوی عمل طالبان، پیوند عملی بدنه آن با داعش و القاعده در افغانستان قوی تر خواهد شد و در نبود یک رهبری قدرتمند، فروپاشی بدنه عملا به جذب آن از سوی داعش منجر می شود.

Your Comment
Name:
Email:
* Comment: